Loading...

Nadzory budowlane na zamówienie w Białymstoku

Nadzory budowlane, do których mamy uprawnienia, prowadzone są przez naszą firmę w dwóch obszarach – gdy nasz specjalista działa na mocy uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego i kontroluje wykonanie robót budowlanych na zlecenie, najczęściej dewelopera, oraz świadcząc usługi dla osób prywatnych.

O nadzorach budowlanych dla przedsiębiorstw na Podlasiu

W wypadku świadczenia usług nadzoru budowlanego dla przedsiębiorstw, w tym deweloperów, nasza firma deleguje do ich wykonania rzeczoznawcę inżyniera budowlanego. Nadzory budowlane przeprowadzane są z oczywistych względów przez osobę posiadającą uprawnienia wykonawcze, w trzech wymaganych zakresach:

  • montażu instalacji sanitarnych w budynkach,
  • montażu instalacji elektrycznej,
  • oraz uprawnień dotyczących robót i konstrukcji ogólnobudowlanych.

Zgodnie z wymogami, nasz inspektor jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Białymstoku i ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Inspektor z naszego ramienia, nadzorujący budowę dla dewelopera, dba o jej właściwe wykonanie na przestrzeni całego czasu trwania robót budowlanych. Na miejscu budowy jesteśmy każdego dnia, przejmując całkowitą odpowiedzialność za pracę podwykonawcy. Przyjmujemy na siebie pełen zakres obowiązków zgodnie z ich obligatoryjnym charakterem.

Wobec czego nasze usługi dotyczą:

  • nadzorowania wszelkich robót budowlanych na każdym etapie ich wykonania,
  • prowadzenia czynności sprawozdawczych zatwierdzających wykonaną pracę lub wskazującą na usuwanie stwierdzonych wad,
  • oceny jakości wykonanych prac budowlanych, od podstawowych, jak sprawdzanie: jakości usług murarskich, robót żelbetowych, zabudów gipsowo-kartonowych, aż po drobne, wykończeniowe: układanie płytek, szpachlowanie i malowanie natryskowe czy montaż podwieszanych sufitów,
  • weryfikacji materiałów budowlanych stosowanych podczas prac,
  • uczestnictwa w odbiorze technicznym: urządzeń, przewodów kominowych i instalacji,
  • kontroli zgodności wykonania prac z ich projektem,
  • zakończenia prac w postaci odbioru obiektów i potwierdzania ich gotowości do użytku.

Oczywiście poza deweloperami kontrolujemy również realizacje wynikające z zamówień publicznych.

Nadzory budowlane indywidualne w Białymstoku

Dodatkową formą naszej działalności jest świadczenie tych samych usług dla osób prywatnych. Ma to miejsce wtedy, gdy Klient chce zbudować dom i zatrudnia w tym celu firmę budowlaną. Nadzór nad przebiegiem poszczególnych prac warto powierzyć specjalistom, którzy z zaangażowaniem dopilnują zgodności działań z projektem domu oraz pozostałymi wytycznymi.

Nasza firma RBC z Białegostoku przejmuje taki sam nadzór nad budową prywatną, jak to ma miejsce, gdy wykonujemy zlecenie dla przedsiębiorstw. Kontrolujemy więc dobór materiałów podczas budowy (jakość i skład), ich odpowiednie używanie (mieszanie, łączenie, proporcje), sprawdzamy postępy prac. W końcu oddajemy do rąk właściciela dom w stanie, który nie będzie wzbudzać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Co jeszcze wchodzi w zakres nadzorów budowlanych?

Poza wymienionymi już nadzorami inwestorskimi, na które zwykle ogłaszane są przetargi, a także nadzorami budów prywatnych, nasza firma świadczy również usługi w zakresie nadzoru prac przy budynkach zabytkowych, okresowych przeglądów budynków, technicznego doradztwa budowlanego oraz odbioru lokali i potwierdzania ich gotowości do użytkowania.

Nasze nadzory budowlane ponadto przyjmują też formę opinii i ekspertyz technicznych dotyczących ewentualnej konieczności przebudowy obiektów użytkowych oraz weryfikujących zasadność niektórych roszczeń sądowych.

Warto nam zaufać – zapraszamy do kontaktu.