Loading...

Odbiory lokatorskie – pomoc w ocenie pracy dewelopera

Jako firma budowlana mająca uprawnienia nadzoru budowlanego, świadczymy również usługi prywatne, które związane są z pomocą osobom odbierającym dom lub mieszkanie od dewelopera.

Pomagamy w tym wypadku w ocenie wykonanych prac i znalezieniu ewentualnych wad oraz oceniamy, czy mieszkanie lub dom rzeczywiście są ukończone. W związku z tym, że dla niewprawnego oka takie odbiory lokatorskie mogą stanowić problem, ale też dlatego, że wszelkie błędy wiązać się mogą z dużymi kosztami, warto skorzystać z fachowej pomocy.

Dlaczego ważne jest sprawdzenie odbieranych lokali?

Istota dokładnego sprawdzenia, czy dom lub mieszkanie zostało właściwie wykończone wynika z faktu, iż jedynie na tym etapie można zgłaszać deweloperowi uwagi, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności – a tym samym nie poniesie dodatkowych kosztów. Deweloper bowiem zobowiązany jest do naprawienia wszelkich błędów lub niedopatrzeń. Jeśli zostaną one wykryte zbyt późno, już po odbiorze lokatorskim, wykonawca nie będzie za nie odpowiadał.

Jakie błędy najczęściej popełniają deweloperzy?

Błędy, które wskazywane są w oddawanych do użytku mieszkaniach są oczywiście bardzo różne, lecz najczęściej spotyka się:

 • nieprawidłowo wylaną podłogę, posadzkę balkonową oraz tarasową,
 • niedokładnie wypoziomowane ściany,
 • nierówno zamontowane ościeżnice, okna i drzwi.

W wielu oddawanych do użytku lokalach występują również drobne wady, które także trzeba zgłaszać. Należy mieć świadomość, że mieszkania i domu nie można oceniać pobieżnie. Trzeba mieć ze sobą odpowiedni sprzęt (dalmierze laserowe, kątowniki, poziomice etc.), a najlepiej dysponować wiedzą specjalisty.

Na czym skupiają się odbiory lokatorskie w Białymstoku?

Oceniamy prace dewelopera całościowo, zwracając uwagę na wszystkie detale pracy budowlanej i wykończeniowej. Nierzadko również korzystamy w tym celu z dokumentacji budowlanej. Zależne jest to od faktu, czy lokal jest wykończony, czy też oddawany do użytku w stanie deweloperskim.
Zawsze jednak oceniamy na potrzeby naszych Klientów:

 • jakość montażu drzwi i okien oraz ich szczelność (w tym ewentualne uszkodzenia),
 • płaszczyzny ścian i podłóg (pion oraz poziom),
 • grubość wylewek, tynków, ocieplenia ścian,
 • ewentualne ślady wilgoci technologicznej, czyli niedosuszonych tynków, wylewek,
 • nachylenie balkonu oraz tarasu pod kątem spływania z nich wód opadowych,
 • jakość i sprawność urządzeń: sanitarnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i grzewczych,
 • obecność sieci teletechnicznej,
 • zgodność planów wentylacyjnych z wykonaniem oraz działanie wentylacji.

Nie należy również zapominać o tym, że odbierana jest odpowiednia, zapisana w umowie powierzchnia lokalu i musi się ona zgadzać z obliczeniami wykonanymi przy odbiorze. W przeciwnym razie

Klient może odstąpić od zakupu mieszkania.

Przy odbiorze nie należy również zapominać o kluczach, nie tylko do drzwi wejściowych, ale też: wewnętrznych, piwnicy, garażu, komórki, liczników, zależnie od tego, co deweloper dostarcza wraz z mieszkaniem w umowie. Przeprowadzając odbiory lokatorskie sprawdzamy również wszystkie dodatkowe, wymienione pomieszczenia.

Podczas naszych prac w Białymstoku i każdym innym mieście dążymy do tego, by deweloper nie odmówił wdrożenia odpowiednich zmian naprawczych w ustalonym terminie. Nasze ewentualne uwagi są zawsze zasadne i poparte wiedzą oraz doświadczeniem.

Warto skorzystać z oferty pomocy RBC

Zachęcamy do skorzystania z fachowej pomocy przy odbiorze lokalu dlatego, że wiele z wymienionych zagadnień wymaga szczegółowego sprawdzenia. Nierzadko bywa tak, że mieszkanie prezentuje się idealnie, lecz posiada ukryte wady. Najważniejszy w tym wszystkim jest jednak fakt, iż odbiory lokatorskie dają szansę na zobowiązanie dewelopera do szybkiej naprawy poszczególnych usterek.

Jeżeli natomiast nasz specjalista nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, możesz ze spokojem wprowadzić się do nowego domu lub mieszkania.